YoutTube
facebook

AktualityRealizujeme projekt v rámci iROP – Moderní stroje pro výuku strojírenských oborů na VOŠ, SPŠ a SOŠ STRAKONICE Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/ 0002664 v hodnotě 30.862.272 Kč.

Ze života školy.
... více

 

Vertiv Czech Republic s.r.o. zahájil rok 2018 spolu s VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích uskutečněním firemního vzdělávacího kurzu Operátor CNC.
... více
 

Práce žáků oboru zámečník /23-51-H/01 Strojní mechanik.
... více
 

Dne 7. 2. 2017 proběhlo školní kolo olympiády z angličtiny.
... více
 

Scientific American - speciální sekce z Fakulty strojní ČVUT v Praze pro studenty, kteří chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké škole a mají zájem o technické obory.
... více

 

Výsledky školního kola soutěže v německém jazyce ze dne 09. 01. 2018.
... více

 

Florbalový turnaj 2017.
... více

 

Republikové finále v basketbalu 3x3. Naši žáci se ve dnech 27. 11. a 28. 11. 2017 zúčastnili republikové finále v basketbalu, hraném způsobem tři proti třem.
... více