Domů › Aktualni-informace-VOS

Aktuální informace VOS

Zápis na Vyšší odborné škole
Dne 8. 9. 2017 se koná zápis. Začátek zápisu je pro všechny ve 13:30 ve sborovně školy v budově na Želivského 291. Nezapomeňte si prosím index.

Školné lze uhradit na číslo účtu 347 323 3369/ 0800.