Domů › Atelierovy-portret

Zvláštní cenu poroty získal Petr Beneš – student oboru Obalová technika

Na celostátní soutěži, která se konala 24. listopadu v Českých Budějovicích se zúčastnili dva studenti naší školy
Petr Beneš a Míša Jariabková, oba studenti 3. ročníku obalové techniky se zaměřením na grafiku a design.

Odborná porota ocenila v kategorii ateliérový portrét snímek Petra Beneše. Petr navazuje na své úspěchy
z předchozích let.