Domů › Celostatniho-setkani-2015

VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice hostitelem škol z celé ČR

Ve dnech 27. 11. – 28. 11. 2015 se strakonická VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb stala hostitelem celostátního setkání uživatelů systémů SOLIDWORKS a CAM systémů SURFCAM a HSM WORKS. Pozvání do Strakonic přijaly školy z celé České republiky. Semináře byly zaměřeny především na oblast metrologie. Dvoudenní setkání slavnostně zahájila zástupkyně ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice paní Ing. Lenka Schwagerová. Poté následovaly jednotlivé přednášky odborníků z praxe, zaměřené na prostředky z oblasti technologického měření, využití pokročilých funkcí programu SOLIDWORKS a praktické ukázky procesů měření a digitalizace. Účastníci setkání se také dozvěděli o novinkách v programech SURFCAM a HSM WORKS, včetně ukázek zpracování různých 2D a 3D modelů. Maraton přednášek byl ukončen v pozdních večerních hodinách. Poté následovala diskuze a přátelské posezení účastníků setkání, na kterém si zástupci jednotlivých škol vyměnili své zkušenosti s využitím zmiňovaných programů ve výuce na vlastních školách. Program setkání pak pokračoval v sobotu, kdy byla na programu prohlídka jednotlivých budov VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice. Účastníci setkání si prohlédli budovu školy v ulici Želivského, kde byli seznámeni především s odbornými učebnami, laboratořemi a s 3D tiskárnou. Velký zájem byl také o prohlídku školních dílen a o ukázku práce na CNC strojích. Dvoudenní seminář byl pak zakončen prohlídkou nově zrekonstruovaných dílen v Tovární ulici. Setkání uživatelů systémů SOLIDWORKS, SURFCAM a HSMWORKS bylo pro zúčastněné velmi přínosné a účastníci se dohodli na dalších pracovních setkáních, která by byla zaměřena na další možné oblasti s využitím pokročilých CAD/CAM systémů.
Bc. Milan Samec, DiS.