Domů › Ceske-rucicky-2017

Krajské kolo soutěže „České ručičky"

Dne 30. 3. 2017 uspořádala naše škola krajské kolo soutěže „České ručičky" oboru 23-51-H/01 strojní mechanik /zámečník.
Vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže je Cech KOVO ČR. Celostátní soutěž je zařazená do soutěže
„České ručičky".
Naše škola pořádala i v tomto roce krajské kolo soutěže. Celkem se zúčastnilo pět škol z celého kraje.
Soutěž je určena pro žáky 1-3 ročníků oboru 23-51-H/01 strojní mechanik. Celostátní finále se uskuteční v Brně. Jižní Čechy budou reprezentovat 11.-12.4.2017,vítěz krajského kola 1.Zimanzl Tomáš VOŠ,SPŠ a SOŠ Strakonice a druhý v pořadí 2. Kolesnáč Martin ze SŠ Sezimovo Ústí.
Soutěž se skládala z praktické a teoretické části.
Praktická část- žáci prokazovali znalosti a dovednosti při výrobě dané součásti dle výkresu. Výkres byl opatřen vynášecími a kótovacími čarami s udáním rozměrů kót a tolerančními značkami.
Teoretická část -žáci absolvovali test učiva z oboru.
Jednotlivé části soutěže byly hodnoceny bodovým systémem.
Soutěž zahájil zástupce ředitele školy Mgr. Miloslav Oberpfalzer, žáci si pak rozlosovali pracoviště a rozlosovala se komise rozhodčích, tvořená pedagogy všech zúčastněných škol. Praktická část probíhala od 8,30-12,30. Teoretická část pak od 13.00-13,30.
 
Všem zúčastněným se líbily naše dílny a jejich vybavení. Naše škola má zájemcům o studium určitě co nabídnout. Závěrem chci popřát žákům ze dvou prvních míst, hodně štěstí v reprezentaci našeho kraje na celostátním finále v Brně.
Mgr. M. Oberpfalzer
Zástupce pro OV