Domů › Den-otevpenych-dvepi-CZ-Strakonice

Den otevřených dveří ČZ Strakonice

Dne 28. 9. 2013 pořádala ČZ Strakonice den otevřených dveří. 
Této akce se také zúčastnila naše škola, kde v prostorách tradiční síně prezentovala maturitní a učební obory.