Domů › Ekonomicke-oddeleni

Kontakty ekonomické oddělení

Jméno Funkce Telefon
E-mail
Sokolová Dagmar vedoucí ekonom 731 494 570 sokolova@ssst.cz
Petrášková Martina samostatný ekonom 731 494 570
petraskova@ssst.cz
Frčková Dana samostatný ekonom 731 494 570
frckova@ssst.cz
Vojíková Miloslava
samostatný ekonom 731 494 570
vojikova@ssst.cz
Jana Smilová samostatný ekonom
731 494 570
smilova@ssst.cz