Domů › English-Fusion-camp

Kroužek angličtiny a „English Camp

Kroužek angličtiny s rodilou mluvčí, Bonnie Štefančík, probíhá na naší škole už téměř celý rok. Umožňuje zájemcům zlepšit si konverzační dovednosti, seznámit se i s hovorovou angličtinou. Zábavnou formou a bez známkování dává možnost udělat něco pro sebe, pro své budoucí uplatnění na pracovním trhu, pro cestování, pro komunikaci s přáteli v cizině.
Bonnie Štefančík organizuje i prázdninový English Camp v Jesenici u Rakovníka, kterého se mohou zúčastnit nejen účastníci kroužku angličtiny.
Jsme rádi, že můžeme našim studentům nabídnout i takovéto možnosti nad rámec standardní výuky cizího jazyka.