Domů › Exkurze-elektrarna-Pisek

Exkurze - elektrárna Písek

Dne 26. 5. 2016 se třída 1SA vydala na exkurzi do Písku. Zde si žáci prohlédli historické centrum a tradiční výstavu soch z písku. Hlavním cílem byla však návštěva Křižíkovy vodní elektrárny, kde průvodce žáky seznámil s historií elektrifikace města a s principem vodní elektrárny. Jako budoucí strojaři měli žáci zájem o technické parametry elektrárny a podrobně se vyptávali i na činnost této dnes už unikátní historické památky. Vydařená exkurze byla podpořena i počasím a žáci se i s třídní učitelkou Mgr. Pudilovou vrátili v dobré náladě a navíc obohaceni o zajímavé technické informace.