Domů › Izrael-projektovy-den

Projektový den věnovaný Státu Izrael

V pondělí 16. dubna se žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili projektového dne věnovaného antisemitismu, holocaustu a Státu Izrael. Program vedl Radek Hejret, lektor a koordinátor vzdělávacích projektů ICEJ (Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, z. s.). Ten žáky uvedl do historicko-etických souvislostí, poté následovala beseda s RNDr. M. Vidlákovou, která sdílela osud své rodiny ve válečném období a popisovala své zážitky z období absurdní nacistické protižidovské šikany a následného pobytu v terezínském koncentračním táboře, kde ve velmi těžkých podmínkách strávila téměř 4 roky svého dětství. Zvláště silné byly dva zmíněné okamžiky, kdy jako zázrakem a díky moudrosti a prozřetelnosti jejího tatínka unikli spolu s maminkou jisté smrti v osvětimských plynových komorách, kde zahynuli ostatní jejich příbuzní. Smutné též bylo vzpomenutí na po válce následující komunistický režim, během kterého též byli krátce vězněni. Její výzva na závěr zněla: "Nedovolte, aby se něco takového znovu opakovalo. Nesmíte mlčet a být lhostejní... Zlo se může rozvinout, jen když dobří, slušní lidé neudělají nic..."
Další částí programu byla interaktivní přednáška R. Hejreta na téma Moderní Stát Izrael a představení soutěžního projektu CEMACH pro studenty středních škol, ve kterém je hlavní cenou poznávací zájezd právě do Izraele. Žáci se dozvěděli např. že se v izraelských školách s vděčností učí o bývalém Československu a jeho podpoře po válce nově vznikajícímu Státu Izrael, že se dnes pro změnu od izraelských expertů na vodohospodaření a recyklaci vody učí naši odborníci, neboť Izrael je v této oblasti nejefektivnější zemí světa, že tank Izraelských obranných sil Merkava má jako jediný na světě umístěn motor v přední části, aby vše bylo přizpůsobenu nejlépe hledisku přežití posádky...