Domů › JIHOCESKY-KNIHOMOL-2017

JIHOČESKÝ KNIHOMOL 2017

Vyhráli jsme soutěž „JIHOČESKÝ KNIHOMOL 2017" v kategorii středních škol.

určenou pro žáky, kteří se učí německy a chtějí se porovnat s vrstevníky v kategorii správného a výrazného předčítání německy psané beletrie.

Soutěž pořádá každoročně Goethe Centrum JU v Českých Budějovicích a finále se konalo dne 26. 04. 2017 v Jihočeském divadle Na Půdě. Z naší školy se zúčastnil vítěz školního kola VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice Lukáš MAREK z 1SA.

Lukáš MAREK obsadil v kategorii středních škol (IV) 1. místo a získal dvě krásné knížky a pozvánku do Goethe-Institut Prag, kde bude mít možnost nahlédnout do zákulisí této velké kulturní instituce. Výprava vítězů do Prahy se uskuteční 1. června 2017.

Moc gratulujeme!

Úlohou účastníků bylo přečíst krátký úryvek ze zadaného německého textu s co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Zkrátka zaujmout co nejvíce posluchače a vtáhnout je do děje.

Hodnotící kritéria:

1. Interpretace a výraz
Pochopil předčítající atmosféru a náladu textu? Je schopen ji zprostředkovat posluchačům? Není třeba přehánět gestikulaci ani se pokoušet o herecký výkon!

2. Technika čtení
Jistota, plynulost, tempo, důraz, větná melodie; přeřeknutí nepřeceňovat!

3. Fonetika, výslovnost
Správná výslovnost hlásek a slov. Může na základě chybné výslovnosti dojít k nedorozumění?

 

Pro tento ročník Jihočeského knihomola byla vybrána jedna z nejpůsobivějších knih pro děti „Momo" (Děvčátko Momo a ukradený čas) od Michaela Endeho (1929 – 1995), který patří k jedněm z nejpopulárnějších autorů 20. století v Německu, především kvůli enormnímu úspěchu jeho dětských knih.

Kniha vypráví alegoricky o životě, civilizaci, o způsobu myšlení a o světě většiny dospělých.