Domů › Jidelna-Plankova

Jídelna Plánkova

 

Školní jídelna poskytuje možnost celodenní stravy žákům školy, zaměstnancům školy a cizím strávníkům.

Denně je možný výběr ze dvou pokrmů. Školní jídelna zajišťuje pestrost stravy na základě pravidelného sledování tzv. spotřebních košů.

Pro výdej stravy je nutný identifikační čip, záloha v hotovosti činí 85 Kč. Při jeho ztrátě nebo znehodnocení je nutné zakoupit čip nový. Po ukončení stravování je na základě vráceného čipu vyplacena záloha u vedoucí kuchyně.

Platba za stravu pro žáky se hradí formou inkasa. Více informací k nastavení inkasa www.ssst.cz/Formulare

Platba pro ostatní strávníky je možná v bezhotovostně předem na číslo účtu 347 323 3369 / 0800, platba musí obsahovat variabilní symbol (číslo strávníka) přidělený vedoucí školní jídelny. Další forma úhrady je možná v hotovosti u vedoucí školní jídelny. V případě závodního stravování (podepsaná smlouva o závodním stravování) je možná platba fakturou. Pro sjednání podmínek závodního stravování kontaktujte ekonoma školy – ing. Milan Vokroj 602 121 498.

Objednání a odhlášení stravy je možné nejpozději jeden pracovní den předem do 13:00 hodin na internetu, v aplikaci Strava.cz pro Android, ve školní jídelně na objednávacím boxu nebo u vedoucí školní jídelny.

Pokrmy se dováží ze školní kuchyně na odloučená výdejní místa školy – Kochana z Prachové a Tovární ul. Strávník si může individuálně zvolit místo odběru stravy.

Ceny stravy:

Student - snídaně 27 Kč

Student - oběd 30 Kč

Student - večeře 30 Kč

Cizí strávník – oběd 70 Kč

Vedoucí školní jídelny Jindřiška Batíková – 383 316 106, 734 232 131.

Jídelní lístek možno nalézt na www.strava.cz pod číslem zařízení 1163.

Aplikace pro zařízení Android Strava.cz play.google.com

Provozní řád