Domů › Jidelna-Zvolenska

Jídelna Zvolenská

 

Školní jídelna poskytuje možnost celodenní stravy žákům školy, zaměstnancům a cizím strávníkům.

Denně je možný výběr ze dvou pokrmů a dvakrát týdně ze tří pokrmů, které připravují žáci pod vedením učitele odborného výcviku. Školní jídelna zajišťuje pestrost stravy na základě pravidelného sledování tzv. spotřebních košů.

Pro výdej stravy je nutný identifikační čip, záloha v hotovosti činí 115 Kč. Při jeho ztrátě nebo znehodnocení je nutné zakoupit čip nový. Po ukončení stravování je na základě vráceného čipu vyplacena záloha u vedoucí kuchyně.

Platba za stravu pro žáky se hradí formou inkasa. Více informací k nastavení inkasawww.ssst.cz/Formulare

Platba pro ostatní strávníky je možná v bezhotovostně předem na číslo účtu 347 323 3369 / 0800, platba musí obsahovat variabilní symbol (číslo strávníka) přidělený vedoucí školní jídelny. Další forma úhrady je možná v hotovosti u vedoucí školní jídelny. V případě závodního stravování (podepsaná smlouva o závodním stravování) je možná platba fakturou. Pro sjednání podmínek závodního stravování kontaktujte ekonoma školy – ing. Milan Vokroj 602 121 498.

Objednání a odhlášení stravy je možné nejpozději jeden pracovní den předem do 13:00 hodin na internetu, v aplikaci Strava.cz pro Android, ve školní jídelně na objednávacím boxu nebo u vedoucí školní jídelny.

Ceny stravy:

Student - snídaně 27 Kč

Student - oběd 30 Kč

Student - večeře 30 Kč

Cizí strávník – oběd 70 Kč


Vedoucí školní jídelny Zdeňka Dunovská 728 940 098.

Ve školní jídelně zajišťujeme akce pro veřejnost (schůze, svatby, rauty, oslavy apod.) včetně obsluhy a výrobků studené kuchyně, které je možné objednat:

Objednávání akcí - Bc. Naďa Šindelářová 731 494572, Ludmila Cibulková 730 518 182

Studená kuchyně 730 518181

Jídelní lístek možno nalézt na www.strava.czpod číslem zařízení 1163. Aplikace pro zařízení Android Strava.cz play.google.com

 

Provozní řád