Domů › Maturita-2019

Maturitní zkoušky jaro 2019

 


 

Předběžné termíny:

1. Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky dle sdělení MŠMT ČR:

  •  Středa 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 – písemné práce z jazyka českého a literatury
  • V období od 2. května do 10. května 2019 – didaktický test z jazyka českého a literatury, didaktický test z matematiky, didaktický test z cizího jazyka, písemná práce z cizího jazyka.

 

Přesné termíny zveřejní Cermat na stránkách „Nová maturita" v lednu 2019.

2.Termíny konání obhajob maturitních prací a ústních maturitních zkoušek společné a profilové části:

  • v týdnu od 20. května 2019 – třídy 4SA a 4SB
  • v týdnu od 27. května 2019 – třídy 4SC a 4OT

 

Termín odevzdání vyplněných přihlášek k maturitní zkoušce jaro 2019:
N
ejpozději do 23. listopadu 2018 na sekretariát školy.

Volba předmětů maturitní zkoušky:

  • Povinně český jazyk a literatura
  • Volitelně matematika nebo cizí jazyk
  • Povinně praktická zkouška
  • Dvě ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (podrobně v pokynech k vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce).

 

Volbu předmětů maturitní zkoušky včetně téma odborné maturitní práce nebude možné po odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce změnit. Volba zůstává neměnná i pro náhradní a opravné zkoušky, např. v podzimním termínu maturit.


Odborné maturitní práce

Žák si zvolí do konce září téma odborné maturitní práce z námětů zveřejněných školou. Vybrané téma sdělí učiteli školy, který je určen jako vedoucí odborných maturitních prací daného oboru. Pro každé téma je stanoven vedoucí práce. Tento učitel pak sestaví návrh zadání odborné maturitní práce. Zadání podepsané učitelem i žákem bude součástí maturitní práce. Určité téma maturitní práce může zpracovávat i několik žáků společně. Pak rozsah práce bude příslušně rozšířen a v zadání maturitní práce bude určeno, kterou část maturitní práce zpracuje konkrétní žák ze skupiny zpracovatelů.

Během zpracování práce se musí žák dostavit minimálně na 5 konzultací stanovených předmětovou komisí a práci vypracovat dle požadavků platných na škole. Práce se odevzdává vtištěné podobě v kroužkové vazbě a v elektronické verzi, která je připojena k vytištěné práci. Digitální nosiče se nevrací.

Termín odevzdání 4. 4. 2019 do 14:00.

 

Ve Strakonicích dne: 1. listopadu 2018 Mgr. Tomáš Dunovský

zástupce ředitele školy