Domů › Mechanik-sepizovac-v-novem

Mechanik seřizovač v novém

Díky projektům EU se posunula výuka i u tohoto oboru směrem ke kvalitě. Stejně jako u jiných technických oborů školy, je i o tento obor enormní zájem ze strany firem. Výhodou tohoto oboru je možnost průběžného vykonávání praxe ve firmách, které si žáci zvolí po dobu tří let. Zařazením komplexní výuky CNC se tím zvyšuje kvalita přípravy na budoucí povolání. Pod vedením mistra odborného výcviku pana Ladislava Roučky a ve spolupráci
s Ing. Kocourkem a učitelem Bc. Milanem Samcem, využívají žáci vědomosti z teorie přímo v praxi na moderních strojích. Podle vlastních výkresů si na strojích mohou vyrobit "svůj" výrobek.