Domů › Moderni-vyuka-na-VOS-SPS-a-SOS-Strakonice

Moderní výuka na VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice

V posledních několika letech dochází opět k nárůstu zájmu o studium na VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice. Tento zvýšený zájem je dán jednak silnějšími ročníky dětí, které opouštějí základní školy a jednak také velkým zájmem strojírenských podniků o kvalifikované „strojaře". Na tyto skutečnosti zareagovala i naše škola, která se snaží připravovat kvalitní absolventy, kteří budou uplatnitelní na současném trhu práce. Škola se snaží držet krok s neustále se vyvíjejícími technologiemi a rozvíjejícími se možnostmi, které současné strojírenství nabízí. Abychom mohli tyto požadavky splnit, musí výuka probíhat na moderních strojích, studenti se musí seznamovat s novými technologiemi a musí mít možnost vyzkoušet si i nové poznatky v praxi. K tomu všemu nám na naší škole slouží vybavené laboratoře, učebny výpočetní techniky i nové moderní CNC stroje. Nejnovějším přístrojem, kterým se může naše škola v současné době pochlubit je 3D skener Rexcan DS2, který se nám podařilo po jednání s firmou DEOM získat prozatím k půlroční zápůjčce. Technologie 3D skenování se v poslední době ve strojírenství začíná pomalu rozšiřovat a naše škola je jedna z mála, která na tyto skutečnosti zareagovala. 3D skener slouží k rychlé a přesné digitalizaci reálných dílů. Výstupním 3D formátem je polygonová optimalizovaná síť, kterou lze dále zpracovávat v prostředí CAD (tvorba plošných modelů), CAE (analýzy) nebo CAM (přímé obrábění). Data získaná ze 3D skeneru můžeme také využít pro přenos do 3D tiskárny, která je také součástí vybavení naší školy. Studenti oboru strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC techniku tak mají možnost při svém studiu pracovat na zařízeních, která odpovídají současným náročným a moderním požadavkům strojírenství.