Domů › Motokarovy-krouzek

Motokárový kroužek

Na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích se začínají plnit sny mladé technické generace aneb budeme stavět a prohánět motokáry...

Vedle nabídky některých nových učebních oborů se žáci Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb ve Strakonicích ještě v tomto školním roce dočkají také velmi atraktivní zájmové činnosti v podobě připravovaného kroužku zaměřeného na konstrukci motokár. První informace o těchto zamýšlených aktivitách získaly mezi studenty okamžitý ohlas a vybudily opravdu nadšené reakce. Své zaujetí však neskrývají ani mnozí učitelé technických předmětů, kteří se na realizaci motokárového kroužku nejvíce podílí.

Prvním krokem, který vůbec otevřel cestu k uskutečnění výše zmíněných zájmových aktivit, byla komunikace
s případnými sponzory, ochotnými celou plánovanou akci podpořit. V tomto směru měla škola opravdové štěstí.
Svědčí o tom skutečnost, že se již podařilo dokončit výrobu podvozku motokáry, připraveného pro zástavbu elektromotoru a akumulátorů s regulací. Dokončená motokára by pak měla být především zdrojem očekávaných jezdeckých zážitků, ale rovněž demonstrací určitého postoje k ochraně životního prostředí. Její tvůrci mají v úmyslu zúčastnit se v květnu tohoto roku na Výstavišti v Českých Budějovicích soutěže vozidel s elektrickým pohonem a ukázat, co zkonstruovaný „ďábelský stroj" opravdu umí.

Motokárový kroužek povede Ing. Vladimír Kocourek, který na škole od letošního školního roku vyučuje technické předměty a hodlá budoucí technické generaci studentů předat své dlouholeté zkušenosti konstruktéra, získané
z provozu různých firem. Velkým přínosem zmíněného kroužku bude především fakt, že na dokončování konstrukce motokáry se mohou podílet studenti mnohých oborů, a to nejen oborů technických. Své uplatnění zde najdou jak strojaři, automechanici, elektrikáři, tak například aranžéři, kteří budou mít zásluhu hlavně na výsledném designu vozidla.

Velký dík v rámci celé akce však patří v první řadě panu Milanu Šimákovi, majiteli firmy MSKart z Prachatic, kterého mnozí znají jako osminásobného mistra republiky a taktéž jako mistra Evropy v závodech motokár na trati v Olomouci
z roku 1980. Právě v jeho dílně totiž spatřil světlo světa výše zmíněný podvozek motokáry, určený pro naši školu, respektive pro zájemce o motokárový kroužek. Vzhledem ke skutečnosti, že právě firma Milana Šimáka je jediným výrobcem motokár ve střední a východní Evropě s obchodním zastoupením po celém světě, byla naše spolupráce s ním o to cennější.

Na fotografii je vidět ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích Ing. Miloslav Pileček, jak přebírá od Milana Šimáka hotový podvozek motokáry. Snímek svědčí o jediném – spokojenost zavládla na obou stranách.