Domů › NC-programovani-2017

Další úspěch strakonických programátorů.

Ve dnech 24. 3. 2017 – 25. 3. 2017 se v Praze konal již 15. ročník tradiční celorepublikové soutěže v NC programování obráběcích strojů. Strakonice reprezentovali studenti z VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, konkrétně studenti maturitního oboru Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC techniku. V hlavním městě se sešli studenti ze středních průmyslových škol a středních odborných učilišť z Prahy, Olomouce, Českých Budějovic, Frýdku Místku, Ústí nad Labem, Liberce, Kolína, Strážnice, Čáslavi a Strakonic. Za naší školu byli do soutěže nominováni studenti třetího a čtvrtého ročníku, jmenovitě Michael Bárta, Lukáš Veverka a Jan Hejna ze třídy 4 SA a Miroslav Kotrč, Tomáš Marek a Slavomír Vlasatý, všichni ze třídy 3 SB. Soutěž byla jako každý rok rozdělena do dvou kategorií a to kategorie „Ruční programování" pomocí standardních ISO kódů a kategorie CAM programování. Na soutěžící čekaly rozmanité úkoly z oblasti programování, které pro ně připravila pořádající firma 3E Praha Engineering. Na hladký průběh soutěže dohlíželi odborníci ze zmíněné firmy spolu se zástupci z ČVÚT Praha a odborníky z komerčních strojírenských firem. V pátek byla na programu praktická část soutěže, kdy byly pro soutěžící připraveny různé modely a technické výkresy pro soustružení a frézování a úkolem studentů bylo vytvořit NC kódy potřebné pro řízení CNC obráběcích strojů. Časový limit byl 180 minut a hodnotil se nejenom vytvořený NC kód, ale i technologické parametry pro obrábění. V sobotu pak na studenty čekala teoretická část soutěže, která obsahovala různé testy z oblasti programování, výpočty souřadnic, doplňování funkcí do NC kódů, vyhledání chyb v připravených NC kódech nebo vyhledání a doplňování chybějících kót na výkresové dokumentaci. V odpoledních hodinách pak odborná porota zhodnotila práce jednotlivých studentů a vyhlásila výsledky soutěže.

Studenti naší školy navázali svými výsledky na předcházející úspěšné ročníky a opět vystoupili na stupně vítězů. Student čtvrtého ročníku Lukáš Veverka ve své kategorii CAM programování obsadil výborné třetí místo a spolu s Michaelem Bártou a Janem Hejnou pak jako družstvo získali v součtu bodů také celkové třetí místo. Student třetího ročníku Tomáš Marek ve své kategorii ručního programování skončil na celkovém druhém místě. Nejlepšího výsledku pak dosáhl Miroslav Kotrč ze třídy 3 SB, který kategorii ručního programování vyhrál. Oba jmenovaní studenti třetího ročníku pak spolu se Slavomírem Vlasatým vystoupili i na nejvyšší příčku v hodnocení družstev. Za své nadstandardní výkony si studenti třetího ročníku Tomáš Marek a Miroslav Kotrč kromě diplomů a hodnotných cen vysloužili i slova uznání od odborníků z pořádající firmy i od celé hodnotící komise. Všichni studenti naší školy svými výsledky navázali na předcházející úspěšné ročníky této soutěže, kdy se naše škola v posledních deseti letech vždy probojovala na stupně vítězů. K velkému úspěchu patří i obhájení prvního a druhého místa v kategorii ručního programování i prvního místa v kategorii družstev. Tyto výsledky jsou jasným důkazem vysoké úrovně výuky programování na naší škole a garantem toho, že žáci studující tento obor budou důkladně připraveni pro vstup do svého profesního života.

Bc. Milan Samec, DiS.
Vyučující CNC programování