Domů › Nastavbove-studium

Nástavbové studium

Absolventům učebních oborů škola nabízí následující formy nástavbového studia:
 
64-41-L/51 Podnikání
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 2 roky
 
64-41-L/51 Podnikání
večerní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 3 roky