Domů › Nemcinapi-si-zahrali-divadlo

Němčináři si zahráli divadlo!

Naši studenti, studující němčinu jako hlavní cizí jazyk, využili nabídky navštívit představení proslulého mnichovského divadla GALLI. V krásných prostorách Rytířského sálu strakonického hradu studenti shlédli didakticky zdařile zpracované divadelní představení O statečném krejčíkovi.

Herci aktivně zapojují studenty do představení. I někteří naši studenti se zapojili, na jevišti si zahráli některé postavy.

Celé představení studenti sledovali s nadšením. Naučili se nová slovíčka hrou a osobním zážitkem.

Cílem bylo přiblížit německý jazyk, rozvoj artikulace a mluveného projevu vůbec, což se velmi povedlo.

Ve škole jsme si představení znovu zahráli a slovní obraty a fráze zařadili do výuky. Obdobné aktivity budeme podle tohoto vzoru zapojovat do výuky i nadále.