Domů › Nove-dilny-skoly-zajdete

Nové dílny školy - zajděte

V letech 2013/2014 proběhla kompletní rekonstrukce budovy dílen tovární a byly nakoupeny 4 CNC obráběcí stroje.Celková hodnota projektu byla 25 000 000 Kč.Projekt byl spolufinancován z fondů EU a KÚ Jihočeského kraje. 

Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování. 
Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí 
Oblast podpory: 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02567 

Dílny v Tovární ulici nabízí dnes špičkové vybavení pro výuku všech technických oborů školy.Jde o jedno z nejmodernějších výukových pracovišť v ČR. 

Hala je rozdělena na jednotlivá pracoviště: 1/soustruhy,2/frézy,3/brusky,4/CNC stroje,5/pracoviště automechaniků,6/zámečnická pracoviště-včetně svařovny a kovárny.Dále výuka probíhá v učebnách CNC,a dvou nově vybavených učebnách elektro. 

Výuka všech strojírenských oborů školy i díky nově pořízeným CNC strojům je komplexní a žáci najdou po ukončení studia, uplatnění ve svých oborech.Těší nás,že zájem o strojírenské obory na naší škole neustále roste. 

Obory elektro-učebny jsou vybaveny moderním nábytkem a výukovou technikou jak pro elektro slaboproud i silnoproud. 

Pracoviště automechaniků je vybaveno pracovišti 3 D geometrie náprav,autodiagnostikou BOSCH FSA 750 a ATAL,stolicí na kontrolu brzd,4 zvedacími stojany,dílenskými vozíky. Žáci využívají pracoviště i k opravám svých automobilů a motocyklů. 

Dne 4. 12. 2014 obdrží škola jako dar od firmy Hyundai pro výuku nový automobil I 30. 

Zámečnická pracoviště-v tomto roce jsme jejich počet museli rozšířit na šest.Byly dovybaveny ponky novým ručním nářadím a dalším strojním vybavením nutným pro kvalitní výuku nejen zámečníků. 

V dílnách Tovární probíhá i výuka žáků základních škol v rámci projektových dnů.​ 

Chystáme dovybavení nové CNC učebny PC a CAD-CAM programy​ a její využívání jako školicí místnosti pro žáky všech oborů. Na vaši návštěvu se těší kolektiv mistrů OV 

Mgr. Miloslav Oberpfalzer