Domů › O-Nas
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

Škola je novým subjektem na trhu vzdělávací nabídky v Jihočeském kraji. Vznikla 1. 1. 2012 splynutím dvou dříve samostatných škol, z nichž každá poskytuje vzdělávání v ucelených komplexech budov v Želivského a Zvolenské ulici, pohodlně dostupných autobusy MHD. Jak je již z názvu školy patrné, mají zájemci o vzdělávání možnost výběru
z široké nabídky 4 studijních a 11 učebních oborů.

Ambicí školy je nabízet obory, jejichž absolventi budou dobře uplatnitelní na trhu práce, v případě maturantů však připravených i ke studiu na vysokých školách. Konkurenční výhodou školy je nabídka strojírenských oborů, jejichž absolventi jsou na trhu práce stále častěji vyhledáváni nejen tuzemskými zaměstnavateli. Sázka na získání kvalitního technického vzdělání je velmi dobrou a prozíravou investicí do budoucnosti.
 
Moderní technické vybavení školy a těsná spolupráce s firmami a podnikateli v regionu je zárukou toho, že výuka odpovídá reálným potřebám zaměstnavatelů. Předměty praxe a odborný výcvik jsou vyučovány ve vlastních zařízeních, 
u učebních oborů ve vyšších ročnících současně na smluvních pracovištích firem a podnikatelských subjektů. Předností takovéhoto způsobu organizace praktického vyučování je, že si žáci zvykají
na práci v reálném prostředí, kdy u nich dochází k rozvoji sociálních kontaktů se zaměstnanci a řídícími pracovníky firem či budoucími zaměstnavateli. Rovněž se odstraňují negativní momenty přechodu absolventů ze školy
do zaměstnání, a tím, že poznají pracovní tempo a organizaci práce v reálné firmě, se bez obav ze svého uplatnění snáze zapojí do výrobního procesu či chodu firmy.

Žáci školy se pod vedením učitelů úspěšně zapojují do každodenního života města a celého regionu. Díky rozsáhlé doplňkové činnosti školy se podílí v rámci produktivní práce na zajišťování občerstvení při slavnostních rautech, vernisážích a oslavách a realizují řadu zakázek pro soukromý sektor a podnikatelské subjekty.
Žáci studijních i učebních oborů mají každoročně možnost porovnávat své odborné znalosti a dovednosti se žáky jiných škol při regionálních a celostátních soutěžích, na nichž pravidelně získávají umístění na předních místech.
Vedle poskytování středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání s absolutoriem škola nabízí žákům a studentům ubytování ve dvou samostatných domovech mládeže a rovněž zabezpečuje jejich stravování.

V současné době škola realizuje čtyři projekty v rámci Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost
- „Šance pro všechny"
- „Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů na SŠ řemesel a služeb"
- „Atraktivní a perspektivní technické vzdělání na VOŠ a SPŠ Strakonice"

- „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách"

Škola je členem Hospodářské komory ČR, Cechu KOVO, Svazu autoopraven, Asociace kuchařů a číšníků, Sdružení kadeřnic a kosmetiček, Sdružení aranžérů a je partnerskou školou Skupiny ČEZ.

Díky zapojení do projektu UNIV 2 Kraje se škola stala Centrem celoživotního učení a bude podle požadavků Úřadů práce, firem a jednotlivců, kteří z různých důvodů nezískali žádnou kvalifikaci, či si potřebují svoje vzdělání rozšířit, organizovat kurzy k získání potřebného vzdělání.