Domů › Olympiada-technickeho-a-vzdelavaciho-konsorcia

Olympiáda technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE

Ve čtvrtek 30. 3. 2017 se konala v Českých Budějovicích tzv. technická olympiáda. V předchozích třech ročnících jsme vždy tuto soutěž vyhráli (Dominik Starý, Matěj Štefan, Dominik Mihalco), a tak jsme s napětím očekávali letošní průběh.

Do soutěže byly vyslány 3 práce. Návrh robotizovaného pracoviště pro slévárnu slitin hliníku ČZ a.s., model elektrického kola a model formule F1. Kromě zpracování technických zpráv bylo třeba vytvořit i plakáty. Ty jsou dílem Dominiky Šimečkové z oboru obalová technika.

Porotě se nejvíce líbil model formule vytvořený studenty Miroslavem Kotrčem, Petrem Motyčkou
a Ondřejem Vlčkem
. Práci na soutěži reprezentoval Míra Kotrč. Pro tým získal 2. místo.

Model pracoviště slévárny zpracovali Jan Hejna a Libor Líbal a stejně jako elektrické kolo získal 5. místo.