Domů › Pronajmy

Pronájmy

Sazby za služby při užívání školní jídelny:

a) při počtu účastníků akce do 45 osob:

do 3 hodin: 1000,- Kč

do 6 hodin: 1800,- Kč

do 10 hodin 2300,- Kč

nad 10 hodin 2800,- Kč

b) při počtu účastníků akce do 70 osob:

do 3 hodin: 1300,- Kč

do 6 hodin: 2200,- Kč

do 10 hodin 3000,- Kč

nad 10 hodin 3500,- Kč

c) při počtu účastníků akce nad 70 osob:

do 3 hodin: 2500,- Kč

do 6 hodin: 3500,- Kč

do 10 hodin 4300,- Kč

nad 10 hodin 5000,- Kč

Při požadavku provozu školního snack-baru se ke stanovené sazbě připočítává 150,- Kč za každou započatou hodinu. Poplatek za provoz školního snack-baru je možno prominout při objednávce nebo předpokladu vyšší konzumace nápojů ze školního snack-baru.