Domů › Rozvoj-technickeho-vzdelavani-o-projektu


Specifickým cílem je:

- zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,

- seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi

- efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,

- využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,

- zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,

- zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,

- podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání - včetně volnočasových aktivit - určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.

Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.

Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí strategických koncepcí Jihočeského kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, Strategie rozvoje školství jihočeského kraje v horizontu do roku 2020).

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.

Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

Seznam partnerů-škol zapojených do projektu

1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 (http://www.spsautocb.cz/)
2. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (http://www.soublatna.cz/)
3. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 (http://www.sscv.cz/)
4. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 (http://www.skolatrochujinak.cz/cs/aktuality.html)
5. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 (http://www.sosehl.cz/joomla_15/)
6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 (http://www.sos-jh.cz/)
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (http://www.issou-milevsko.cz/)
8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (http://www.sou-pi.cz/)
9. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 (http://www.copsu.cz/cs/)
10. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 (http://www.sps-sosstrakonice.cz/)
11. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 (http://www.sous.cz/)
12. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/aktuality)
13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709 (http://www.souts.cz/)
14. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 (http://www.sosvel.cz/news.php?readmore=163)
15. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 (http://www.stredni-skola.eu/)