Domů › Rozvoj-technickeho-vzdelavani-praxe


Tato aktivita se realizovala především ve spolupráci s odborníky z partnerského podniku ČZ a.s. Uskutečnily se přednášky z oboru slévárenství, CNC programování, konstrukce a výroby turbodmychadel.
Každá partnerská ZŠ měla nárok na 2 exkurze do výrobních podniků. Aktivity se týkaly žáků osmých a devátých ročníků.