Domů › Rozvoj-technickeho-vzdelavani-sdileni-uceben

Žáci základních škol navštěvovali naši školu během projektových dnů. Navštěvovali jednotlivá stanoviště, kde pro ně měli lektoři připraveny úkoly.

Jak mohl vypadat projektový den pro žáky ZŠ?

Stanoviště č. 1 – seznámení s fungováním motokáry
Stanoviště č. 2 – práce se stavebnicemi Merkur
Stanoviště č. 3 – 3D modelování v programu Inventor
Stanoviště č. 4 – práce se dřevem a kovem v dílnách (vlastní výrobky)
Stanoviště č. 5 – zásady tvorby technické fotografie

Díky projektu se podařilo vybavit školu moderním vybavením, které výrazně zatraktivnilo výuku. Žáci ZŠ docházeli do sdílených učeben na naší škole a v rámci pracovních činností vytvářeli výrobky, případně pracovali se stavebnicemi Merkur.