Domů › Rozvoj-technickeho-vzdelavani-spoluprace


Spolupráce tu byla zastřešena několika aktivitami, hlavně potom přednáškovou činností odborníků z vysokých škol. Přednášky byly koncipovány převážně na základě standardů výuky na vysoké škole, takže žáci se mohli seznámit s trochu odlišnými způsoby přístupu. Studenti, kteří se o obory a další studium zajímají, hodnotili přednášky v podstatě pouze kladně, jako přínosné viděli obeznámení s novými metodami a další ukázky.