Domů › Rozvoj-technickeho-vzdelavani-volnocasove-aktivity

V této aktivitě šlo o zapojení žáků ZŠ a SŠ do volnočasových aktivit tak, aby se poutavým způsobem seznámili s možnostmi realizací v technických předmětech a oborech a byli motivováni technický obor studovat. Tyto kroužky byly realizovány jak na ZŠ, tak také na SŠ, celkem jich bylo 9:

  • Matematicko-fyzikální kroužek pro žáky ZŠ
  • Matematicko-fyzikální kroužek pro žáky SŠ
  • PC-CAM pro žáky ZŠ
  • PC-CAM pro žáky ZŠ a SŠ
  • Technický design pro žáky ZŠ a SŠ
  • Inventor pro žáky ZŠ a SŠ
  • F1 pro žáky ZŠ
  • F1 pro žáky ZŠ
  • F1 pro žáky ZŠ a SŠ

V rámci této aktivity také dvakrát proběhl příměstský tábor. Ten byl zaměřen na seznámení žáků s 3D modelováním, možností 3D tisku a výrobou vlastních součástí na CNC strojích. Součástí byly i kvízy a znalostní soutěže s technickou tématikou, sportovní hry a výlety (do Vojenského technického muzea v Praze nebo Podnikového muzea firmy ČZ a.s.).