Domů › Rozvoj-technickeho-vzdelavani-vybaveni-uceben

V rámci projektu proběhla následující výběrová řízení:

  • Dodávka autodiagnostického souboru, včetně základního školení k obsluze.
  • Doprava žáků a pedagogů pro potřeby VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 a v rámci aktivit projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji.
  • Dodávka souborů výukových stavebnic a učebních pomůcek, včetně školení k obsluze a užívání ve výuce.
  • Dodávka kompletní 3D geometrie náprav, včetně základního školení k obsluze.
  • Dodávka nářadí do školních dílen.
  • Dodávka nábytku do odborných učeben „elektro" a „strojírenství".
  • Dodávka výukového vybavení – měřidla, modely motorů.

Zařízení nakoupené v rámci výběrového řízení je od října používáno studenty naší školy a bude používáno v rámci činností při projektových dnech.