Domů › Soutez-v-NC-programovani

Soutěž v NC programování

Studenti VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice znovu na stupních vítězů.

Také v tomto školním roce dosáhli studenti naší školy řady výborných výsledků v různých soutěžích a to jak v krajských, tak i v republikových kolech. Po prvním místě Dominika Starého v Technické olympiádě v Českých Budějovicích, prvním místě Víta Horáčka v soutěži 2D kreslení v Hradci Králové, třetím místě družstva ve složení Vít Horáček a Lukáš Pártl v soutěži družstev ve 2D kreslení v Hradci Králové a třetím místě Adama Ježka v celostátní soutěži v oboru automatizační techniky, dosáhli studenti naší školy dalšího výborného výsledku. Tentokráte ve 13. ročníku celostátní soutěže NC programování obráběcích strojů, která se konala ve dnech 25. – 26. března 2014 na Střední průmyslové škole Na Třebešíně v Praze. Soutěž byla vyhlášena jako tradičně ve dvou kategoriích a to v kategorii ručního programování a v kategorii strojního CAM programování. Naší školu reprezentovali studenti čtvrtého ročníku oboru strojírenství, zaměřeného na počítačovou grafiku a CNC techniku Adam Ježek, Václav Chaluš, Jakub Chán a Ondřej Lukáš.

První den soutěže čekalo na studenty vyhotovení NC kódů pro výrobu dílů na CNC strojích podle přiložených modelů a výkresové dokumentace. Programovaly se díly pro frézování i pro soustružení a to jak pro dvouosé, tak i pro tříosé obrábění. Druhý den pak čekaly na studenty testy odborných znalostí z oblasti technologie výroby, hledání chyb v přiložených NC kódech nebo doplnění chybějících kót ve výkresové dokumentaci. V sobotu v odpoledních hodinách pak přišlo na řadu vyhlášení výsledků. Ve velice silné konkurenci studentů ze středních škol z celé České Republiky obsadil Adam Ježek třetí místo v kategorii ručního programování, Ondřej Lukáš třetí místo v kategorii strojního CAM programování a Ondřej Lukáš a Jakub Chán pak celkové druhé místo v soutěži družstev v kategorii strojního CAM programování. Studenti naší školy dlouhodobě prokazují svými dosahovanými výsledky své znalosti a dovednosti získané během studia na naší škole. Jejich výsledky jsou zásluhou nejen jejich vlastního přístupu ke vzdělávání, ale i zásluhou všech pedagogů, kteří se na jejich vzdělávání podílejí. Úspěchy studentů naší školy jsou pak obrazem celkové vysoké úrovně školy a mohou také napomoci při rozhodování rodičům, kteří přemýšlejí, na jakou střední školu dají studovat své děti.