Domů › Soutez-ve-2D-kresleni-a-3D-modelovani-2015

Další medaile pro studenty VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice

Dne 23. 4. 2015 se konal v Hradci Králové již 14. ročník soutěže Počítačového modelování ve 3D a počítačového kreslení ve 2D. Soutěž byla určena pro studenty všech středních škol z celé ČR. Strakonickou VOŠ, SPŠ a SOŠ reprezentovali studenti oboru Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC techniku. Jmenovitě
Vít Horáček, Václav Lazar a Michal Kohout, všichni ze čtvrtého ročníku a Slavomír Vlasatý, student prvního ročníku. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií a to modelování ve 3D a kreslení ve 2D. Do kategorie 3D modelování byli za naši školu nominování Václav Lazar a Michal Kohout. Úkolem studentů bylo vymodelovat řetězové kolo dle zadání, kryt kola a následně z těchto dílů vytvořit sestavu. Soutěžní úkol vypracovávali naši studenti v programu Inventor. 

V kategorii 2D kreslení soutěžili studenti Vít Horáček a Slavomír Vlasatý. Jejich úkolem bylo vytvořit výkresovou dokumentaci gotického chrámového okna dle požadavku zákazníka. Soutěžní úkol naši studenti vypracovávali
v programu Auto CAD. Časový limit pro obě kategorie byl 120 minut. Všichni naši studenti podali velice dobrý výkon a prokázali své odborné znalosti. Po zhodnocení všech studentských prací odbornou komisí došlo k vyhlášení výsledků, které byly pro naši školu více než příznivé. V kategorii 3D modelování obsadil Václav Lazar třetí místo. Spolu s Michalem Kohoutem pak jako družstvo skončili taktéž na třetím místě. V kategorii 2D kreslení obsadil Slavomír Vlasatý výborné druhé místo. Tento výsledek je o to cennější, že se jedná o studenta prvního ročníku. Slavomír Vlasatý má tak před sebou další tři roky studia a možnost své úspěchy zopakovat a rozšířit. Největšího úspěchu pak dosáhl
Vít Horáček, který svojí 2D kategorii vyhrál a stal se tak vítězem 14. ročníku této velice zajímavé a atraktivní soutěže.
Vít Horáček spolu se Slavomírem Vlasatým získali i první místo v kategorii družstev. Vítu Horáčkovi se tak podařilo obhájit prvenství z loňského 13. ročníku. Všichni studenti naší školy prokázali svými výsledky vysokou úroveň svých znalostí a dokázali, že výuka na VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice má velice dobrou úroveň. Studenti čtvrtého ročníku své získané znalosti a dovednosti jistě zúročí při nadcházejících maturitních zkouškách, při dalším studiu na vysokých školách a dále pak ve svém profesním životě. Všichni ocenění studenti si z Hradce Králové odvezli kromě zážitků také diplomy a velice hodnotné ceny z oblasti elektroniky.

Bc. Milan Samec, DiS.