Domů › Studijni-obory-SOS

Studijní obory SOŠ

23-45-L/01 Mechanik seřizovač
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 4 roky