Domů › Svareci-simulator

Svářecí simulátor

Při prezentaci firmy Helago Bc. Jaromír Horský seznámil učitele naší školy s jedním z nových trendů ve výuce svařování. Jedná se o počítačové simulátory - trenažéry svařování (virtual welding).
Simulátor umožňuje studentům vyzkoušet si svařování „nanečisto”. Na základě polohy rukojeti hořáku, rychlosti a dalších parametrů svařování počítač generuje virtuální svar a vykresluje jej na monitoru počítače.
Simulátory umožňují i nahrávání průběhu svařování. Po "zavaření" zkušebního vzorku si tak může student i učitel prohlédnout vytvořený svar a analyzovat chyby. Formou grafu či tabulek je možné sledovat různé parametry a odchylku vašeho svařování od ideálu. Graficky lze znázornit to, jak se vám v průběhu "vaření" dařilo držet správný sklon elektrody, či vzdálenost jejího konce nad materiálem, atd. Všechny tyto průběhy lze pochopitelně ukládat do souboru a později se k nim vracet.
Tento simulátor by mohl být dobrým pomocníkem pro praxe studentů.