Domů › Technicky-den

Technický den se ZŠ Povážská


Ve středu 15. 5. proběhl na naší škole technický den se Základní školou Povážská.

Žáci všech tříd 2. stupně byli rozdělení do skupin a seznámili se s odbornými předměty, které se vyučují na naší škole.

Vyzkoušeli si práci na CNC strojích, získali informace o možnostech 3D tisku, ověřili si, jak je to s gravitačním zrychlením.

Prozkoumali zákony optiky, ve školních laboratořích proměřili vybrané součásti. Zjistili, jaké náležitosti musí mít technický výkres a pokusili se jej nakreslit, na počítačích si vymodelovali flash disk.

Reklama a reklamní fotografii hraje v dnešní společnosti velkou roli, a tak se žáci seznámili i se základy fotografování a možnostmi úpravy fotografií.

Někteří žáci navštívili firemní muzeum společnosti ČZ a.s. Součástí dne byl i historicko technický kvíz.

Doufáme, že se technický den žákům líbil a přiblížil jim možnosti studia na naší škole.