Domů › Tyden-s-nemcinou

Týden s Tobiasem Goralem

Příjemný týden plný němčiny prožili studenti oboru strojírenství a obalové techniky. Rozhovory s Tobiasem, studentem Technické univerzity z německého Augsburgu, přinesl možnost nejen zlepšit si konverzační dovednosti, ale i příležitost učit se strojírenskou terminologii s rodilým mluvčím.
Obohacením výuky byly i hodiny odborných předmětů vedené česko – německo – anglicky.
V hodinách němčiny se konverzovalo o běžných tématech, studenti si zahráli na průvodce, prošli s Tobiasem město, navštívili areál nemocnice, byli na exkurzi v pivovaru.
Seznámení s německým studentem je a bude přínosem pro naši školu. Zahájili jsme trvalou spolupráci a připravujeme další návštěvy i pro příští školní roky. Tobias má v úmyslu pokračovat ve studiu na VUT Brno a tímto se nám více přiblíží.
Zajímavý projekt zajišťovaly Mgr. Lenka Petrásková a Mgr. Jana Kolesová. Kontakt zajistila Ing. Alena Pospíšilová.