Domů › Ukoncena-vyberova-pizeni

Ukončená výběrová řízení

Stavební úpravy PPPZateplení VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, StrakoniceRozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Název zakázky: „Modernizace vzduchotechnického zařízení – kuchyně, Plánkova 1132, Strakonice"

 

Zápis o výběru – rekonstrukce svislých rozvodů DM Plánkova 1132

  

Projekt „Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování" je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02657

Probíhá výběrové řízení na technologie CNC-2 x soustruh a 2 x CNC fréza.VŘ pro školu vypisuje Jihočeský kraj. 

Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování.
Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02567
 
Projekt se skládá ze dvou částí:
1) Stavební-Rekonstrukce areálu dílen v ulici Tovární ve Strakonicích
2) Technologické-dodávce čtyř CNC strojů/dva CNC soustruhy a dvě CNC frézy
 
Zahájení: 24. 4. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Celková výše finanční podpory činí 25 000 000 kč

Stavební část: Stavba byla zkolaudována 11/2013
Cena stavební části činila 7 723 628,- Kč bez DPH
Firma Spilka a Říha Soběslav /dodavatel stavební části /ukončila činnost k 31. 12. 2013
 


SOUHRNNÁ DODÁVKA ICT

Dne 22.11.2012 ve 14 hodin proběhlo hodnocení nabídek veřejné zakázky: Souhrnná dodávka ICT.
Výsledek hodnocení je:

1. NTS Computer a.s. IČ 25180746
2. BOXED, s.r.o. IČ 27243842
3. Orion Computer, s.r.o. IČ 26042223
4. TranSoft, a.s. IČ 15770281

Ing. Miloslav Pileček, ředitel školy
 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU PRO PRAKTICKOU VÝUKU TOVÁRNÍ 198, STRAKONICE