Domů › VOS-Obory

VOŠ-Obory

denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 3roky
 
dálková forma vzdělávání
délka vzdělávání: 4 roky

3. 23-41-N/07 Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách
kombinovaná forma vzdělávání
délka vzdělávání: 3 roky