Domů › Vyroba-sachovych-figurek

Výroba šachových figurek

„Škola hrou, aneb Komenského zásady v praxi"

„Nejen učením je živ student střední školy". Tohoto hesla si jsou vědomi i studenti z VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice, kteří se rozhodli zpříjemnit si chvilky mezi vyučováním volnočasovou aktivitou, a to konkrétně hraním šachů, ovšem ne ledajakých, a uvést tak do praxe jednu z Komenského zásad „škola hrou". Studenti oboru strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC techniku se pod vedením vyučujícího pana Milana Hájka pustili do výroby obřích šachových figurek včetně hracího stolku. Na výrobě se podíleli žáci druhého až čtvrtého ročníku během předmětů praxe a programování počítačem řízených obráběcích strojů. Studenti tak propojili znalosti a dovednosti z různých vyučovacích předmětů se zájmovou činností a podíleli se na výrobě šachů, které budou sloužit žákům celé školy. Jako materiál bylo zvoleno tvrdé bukové dřevo. Studenti využili při výrobě získaných znalostí a dovedností z oblasti 3D modelování a programování CNC strojů. Nejprve byl vytvořen návrh hracího stolku a modely jednotlivých figur. Poté byly vytvořeny jednotlivé NC programy potřebné pro výrobu. Na klasických konvenčních strojích byly připraveny potřebné polotovary, ze kterých se pak na CNC strojích vyrobily podle předem vytvořených programů jednotlivé figury. Poslední operací pak bylo vytvoření povrchové úpravy mořením dřeva a závěrečné lakování transparentním lakem. Jak se práce studentům povedla, můžete posoudit podle přiložené fotografie nebo si můžete přijít zahrát šachy osobně do „průmyslovky" v Želivského ulici. Fotografii vyfotografovali a upravili studenti oboru "Obalová technika"

Bc. Milan Samec, DiS.