Domů › Vzdelani-ktere-ma-smysl

Vzdělání, které má smysl

Studium na vyšší odborné škole je skvělý způsob zvýšení kvalifikace a zvětšení šance na uplatnění v profesním životě.
Obor řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách je zaměstnavateli žádaný a umožňuje absolventům pracovat nejenom ve strojírenských podnicích, ale i v oblasti řízení kvality v různých odvětvích či přímo v auditorských firmách. Při výuce je kladen velký důraz na propojení s praxí, řadu odborných předmětů vyučují externisté z daných oborů. Výuka probíhá 1 x za 14 dní v pátek odpoledne a v sobotu, tříleté studium je zakončeno absolutoriem a získáte titul DiS. – diplomovaný specialista.
Nabízíme vám studium, které dává smysl, bude vás inspirovat a otevře vám cestu k zajímavému uplatnění.