Domů › kontakty-domov-mladeze

Kontakty domov mládeže

Zástupce ředitele pro Domovy mládeže:
Mgr. Klára Dunovská,
tel.: 777 175 660,
mail: dunovskak@ssst.cz

DM Plánkova 732 403 839
Pavelková Iveta
Havlíková Jarmila
Smolík Luboš
Vinterová Miloslava
Pechlátová Renata

DM Zvolenská 730 518 178
Bc. Hejtmánek Pavel
Bc. Šefčíková Jana Dis.
Zachatová Renáta
Fleková Ivana
mail: dmzvolenska@ssst.cz