ŠANCE PRO VŠECHNYVoš a Spš Strakonice

Přeskočit navigaci

PREZENTACE a TESTY

VYHLEDÁVÁNÍ

PRO TVŮRCE PREZENTACÍ
STRÁNKY SPRAVUJE

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslektici, dysgrafici, dysortografici apod.), kteří vyžadují odlišné metody vzdělávání než ostatní žáci. Smyslem projektu je vytvořit nové metody práce s informačními a komunikačními technologiemi, které budou využívány nejen na naší škole, ale prostřednictvím těchto stránek dány k dispozici i celé školní veřejnosti. Jedná se o vytvoření výukového softwaru, speciálních přehledů a prezentací, které usnadní nejen žákům s výše uvedenými poruchami snáze zvládnout učivo a dosáhnout lepších studijních výsledků.

Klíčové aktivity projektu:

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.

Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.

Cílová skupina:

Studenti se specifickými poruchami učení.

Realizační tým:

Manažer projektu: Mgr. Miroslava Telingerová

Věcný manažer: Mgr. Jiří Hůla

Finanční manažer: Mgr. Miroslava Telingerová

Účetní: Dana Marešová, DiS

Odborný administrativní asistent: Michaela Jůzková, DiS

ICT technik: Mgr. Miroslava Telingerová, Ing. Dana Šejvlová

Vědecko-pedagogický pracovník: Mgr. Jiří Hůla

 


Na začátek

2010 © Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice

Informace o programu • Novinky • Anonymní dotaz • Návštěvní kniha • Kontakt • Administrace

Projekt Šance pro všechny - Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.06/02.0012
Webové stránky na míru vytvořil Ondřej Šejvl