Domů › soutez-Ceske-rucicky

soutěž „České ručičky"

Dne 1.3.2016 uspořádala naše škola krajské kolo soutěže „České ručičky" oboru
23-51-H/01 strojní mechanik /zámečník/.

Vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže je Cech KOVO ČR. Celostátní soutěž je zařazena do soutěže „České ručičky".
Výzvu k organizaci krajského kola jsme přijali rádi, neboť veškerá pracoviště našich dílen, splňují požadavky na výuku nejen tohoto oboru. Celkem se zúčastnilo pět škol z celého kraje.
Soutěž je určena pro žáky 1-3 ročníků oboru 23-51-H/01 strojní mechanik. Celostátní finále se uskuteční v Hradci Králové.
Soutěž se skládala z praktické a teoretické části.

Praktická část- žáci prokazovali znalosti a dovednosti při výrobě dané součásti dle výkresu. Výkres byl opatřen vynášecími a kótovacími čarami s udáním rozměrů kót a tolerančními značkami.
Teoretická část -žáci absolvovali test učiva z oboru.
Jednotlivé části soutěže byly hodnoceny bodovým systémem.

Soutěž zahájil ředitel školy Ing. Miloslav Pileček, žáci si pak rozlosovali pracoviště a rozlosovala se komise rozhodčích tvořená pedagogy všech zúčastněných škol. Praktická část probíhala od 8,30-12,30. Teoretická část pak od 13,00-13,30. O vyrovnanosti soutěže svědčily minimální bodové rozdíly mezi soutěžícími.
Na prvním místě se umístil žák Stejskal David ze Sezimova Ústí na druhém místě byla jediná dívka soutěže Frolíková Leontýna z Tábora a na třetím místě byl Fousek Jan z Vodňan. Náš žák Šipoš Radek byl celkově čtvrtý.
Soutěž proběhla v přátelském a „sportovním" duchu. Všem zúčastněným se líbily naše dílny a jejich vybavení. Naše škola má zájemcům o studium určitě co nabídnout a jak potvrdilo druhé místo žákyně Frolíkové, tento obor ani ostatní strojírenské obory nepatří pouze chlapcům. Závěrem chci popřát žákům ze dvou prvních míst, hodně štěstí v reprezentaci našeho kraje na celostátním finále v Hradci Králové.

Mgr. M. Oberpfalzer
Zástupce pro OV