Obalová technika

  • 34–42-M/001
  • Zaměření: Grafický a obalový design
  • 34–42-M/01 – nový kód od školního roku 2010/2011, tento kód uvádějte na přihlášku
  • Zaměření: Grafika a design

Studijní obor je vhodný pro chlapce i dívky.

Absolventi tohoto oboru budou ovládat navrhování konstrukcí obalů na počítači. Seznámí se s grafickými programy potřebnými pro vytvoření designu obalu.

Studenti získají základy ekonomiky podniku včetně logistiky podniku. Uplatní se zejména v oblasti propagace, při konstruování obalů včetně návrhu efektivní technologie výroby obalu.

Žáci během studia získají znalosti o obalových materiálech, seznámí se s metodami zkoušení materiálů, poznají prostředky tiskové techniky a základy kreslení výtvarné povahy, ovládnou základy ekonomiky a výpočetní techniky. Žáci studují jeden světový jazyk a při své návrhářské práci využívají podpůrné grafické programy.

V rámci praxe je dán prostor i práci s prostředky audiovizuální techniky. Studium je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou, čímž je dána možnost studia na vysokých školách uměleckých a ekonomických směrů.

  • Učební plán: 34-42-M/001 Obalová technika - Grafický a obalový design - dobíhající obor
  • Učební plán: 34-42-M/01 Obalová technika - Grafika a design