0

Ostrov se společnou stěnou

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Ostrovy v různé výšce

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Ostrovy ve stejné hloubce

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Ostrovy ve stejné výšce

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Prostý výběr

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Frézování kontur

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Frézování rádiusu

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Frézování sražení

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Ostrovy v různé hloubce

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Vrtání

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Tvorba hladinového managera

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Tvorba nového pohledu

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Z finiš

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Z hrubování

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Zahlubování

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Transformace vygener. dráhy

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Strmé - mělké obrábění

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Operace CUT, promítnutí

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Planární obrábění

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Rovný povrch

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Soustruž. vnějších válc. ploch

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Soustruž. vnitřních válc. ploch

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Soustruž. vnitřních zápichů

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Soustružení zápichů

Autor: bc. Milan Samec, DiS.
0

Soustružení závitů

Autor: bc. Milan Samec, DiS.