Strojírenství

 • 23–41-M/001
 • 23–41-M/01 – nový kód od školního roku 2009/2010, tento kód uvádějte na přihlášku ke studiu

Studenti jsou připravováni pro střední technické funkce (konstruktér, technolog, kontrolor, obsluha CNC strojů apod.) a střední management podniků.

Profilující předměty studia:

Stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, cizí jazyk, výpočetní technika, řízení jakosti, 2D a 3D CAD systémy pro konstrukci ve strojírenství, programování NC a CNC strojů, logistika a laboratorní měření.

Během studia získávají studenti nejen vědomosti teoretické, ale i praktické ve školních dílnách a v podnicích.

Ve vyšších ročnících je možno absolvovat základní svářečský kurz, svařování plamenem, v ochranné atmosféře plynů a el. obloukem za zvýhodněnou cenu.

Od druhého ročníku dobíhajícího oboru si studenti mohou vybrat jedno z následujících zaměření:

 • Počítačová grafika a CNC technika
 • Logistika
 • Řízení jakosti
 • Slévárenství

U nově otevíraného oboru od školního roku 2009/2010 je zaměření od prvního ročníku dáno školními vzdělávacími programy:

 • Počítačová grafika a CNC technika
 • Technická administrativa ve strojírenství
Učební plán:
 • 23-41-M/001 Strojírenství - Počítačová grafika a CNC technika - dobíhající obor
 • 23-41-M/01 Strojírenství - Počítačová grafika a CNC technika
 • 23-41-M/01 Strojírenství - Technická administrativa ve strojírenství