Knauf

Knauf Praha s.r.o. Mladoboleslavská 949, 1970

Naše škola spolupracuje s firmou od roku 1999.Firma KNAUF nám poskytuje vzorky výrobků, filmy, technické listy, prospekty.V tomto roce poskytl materiál za cca 40000,- Kč. Každoročně probíhá školící akce pro žáky.