2. kolo přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno pořadí přijatých uchazečů, což je. 30. 6. 2022

 

 

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Přihlášky do 2. kola musí být doručeny nejpozději do 15. června 2022.