2. kolo přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Přihlášky do 2. kola musí být doručeny nejpozději do 15. června 2022.