Průvodce přijímacím řízením

Informace pro uchazeče o obory s maturitní zkouškou

Z důvodu, že počet přijatých přihlášek ke vzdělání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru:

  • 23-41-M/01 Strojírenství denní forma vzdělávání, 
  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač denní forma vzdělávání,
  • 64-41-L/51 Podnikání denní forma vzdělávání

nebude součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 školní přijímací zkouška.

Ing. Miloslav Pileček (ředitel školy)

 

Odevzdání přihlášek ke studiu pro školní rok 2021/2022 je do 1. března 2021.

 

Termíny přijímacího řízení pro maturitní obory

  • 1. termín 7. dubna 2021 školní přijímací zkouška
  • 2. termín 9. dubna 2021 školní přijímací zkouška

Náhradní termín pro maturitní obory

  • 1. termín 5. května 2021 školní přijímací zkouška
  • 2. termín 7. května 2021 školní přijímací zkouška

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitele

U maturitních oborů zveřejní ředitel školy hodnocení uchazečů 28. dubna 2021.
U učebních oborů zveřejní ředitel výsledky přijímacího řízení 22. dubna 2021.

 

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

Ukázky testů k přijímacím zkouškám 2021

Počet přijímaných žáků

Maturitní obory

Učební obory