Průvodce přijímacím řízením

Odevzdání přihlášek ke studiu pro školní rok 2021/2022 je do 1. března 2021.

Termíny přijímacího řízení

Maturitní obory

Od 12. 4. 2021 jednotná přijímací zkouška - 1. řádný termín.

13. 4. 2021 - 2. řádný termín.

Učební obory

Bez přijímací zkoušky.

 

Čtyřleté obory a nástavbové studium se skládá jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, které zajišťuje společnost CERMAT.

 

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti.

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

Počet přijímaných žáků

Maturitní obory

Učební obory 

Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.