Průvodce přijímacím řízením

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno pořadí přijatých uchazečů, což je. 30. 6. 2022.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 

Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory

 

Výsledky přijímacího řízení - učební obory

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

 

Důležité termíny

 • Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitele:
  • U maturitních oborů zveřejní ředitel školy hodnocení uchazečů do dvou dnů po zveřejnění výsledků JPZ Cermatu, max. dva dny po 28. dubnu 2022.
  • U učebních oborů zveřejní ředitel výsledky přijímacího řízení 22. dubna 2022.

 • Termíny přijímacího řízení - maturitní obory:
  • 1. termín  12. dubna 2022  školní přijímací zkouška
  • 2. termín  13. dubna 2022  školní přijímací zkouška

   Náhradní termín
  • 1. termín 10. května 2022 školní přijímací zkouška
  • 2. termín 11. května 2022 školní přijímací zkouška

 • Termíny přijímacího řízení - učební obory:

   22. dubna 2022 bez přijímací zkoušky 

Počet přijímaných žáků

Maturitní obory

Učební obory