Průvodce přijímacím řízením

U maturitních a učebních vzdělávacích oborů - studijní výsledky ze základní školy z 8. ročníku (první a druhé pololetí) a z 9. ročníku (první pololetí nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia).

U denního nástavbového studia studijní výsledky za první a druhý ročník (druhé pololetí) a třetí ročník (první pololetí), k dodání kopie výučního listu.

Čtyřleté obory a nástavbové studium - jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, které zajišťuje společnost CERMAT.

  • 1. termín - pátek 12. dubna 2019 
  • 2. termín- pondělí 15. dubna 2019

Náhradní termín

  • 1. termín 13. 5. 2019 
  • 2. termín 14. 5. 2019 

Učební obory

  • 1. termín 23. 4. 2019 bez přijímací zkoušky
  • 2. termín 24. 4. 2019 bez přijímací zkoušky

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

Počet přijímaných žáků

Maturitní obory

Učební obory