Rozděleni a přesto spolu, česko-slovenská spolupráce, č. 2019-1-CZ01-KA229-061283_1 


Projekt česko-slovenské spolupráce Rozděleni a přesto spolu je společných projektem naší VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice a slovenské Střední odborné školy služeb Levice. Zaměřuje se na rozvoj mezinárodní spolupráce v odborném vzdělávání a odborném výcviku pro učební obory, zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností žáků především oborů kuchař – číšník a kadeřník s ohledem na jejich význam pro trh práce, podporu podnikavosti, kreativity a mezikulturního povědomí.

Během výměnných pobytů 

  • Žáci budou společně pracovat pod dohledem učitelů odborného výcviku na zadaných tématech dle svých oborů.
  • Budou vytvářet podklady pro elektronickou kuchařskou knihu a elektronickou knihu účesů pomocí video a fotodokumentace ve spolupráci s žáky oborů Elektrikář a Grafik digitálních médií.
  • Dále se budou seznamovat se specifiky odlišné kultury, historie, životního stylu.
  • Součástí budou též společná školení odborných pedagogických pracovníků, v rámci kterých proběhne mj. srovnání českého a slovenského systému odborného školství, metod práce, jednotlivých přístupů, propojení s praxí.
  • Žáci oboru Aranžér a Grafik digitálních médií vytvoří v rámci odborného výcviku informační banner o celkové spolupráci na projektu, který bude umístěn ve společenských prostorách jednotlivých škol.
  • Žáci budou též společně vytvářet elektronický slovníček českých a slovenských odborných výrazů ze svých profesí. Výstupy projektu budou k dispozici mj. online na webových stránkách projektu.

Schválené finanční prostředky 28 176.00 EUR

 

Reportáž ze Strakonické televize

Kalendář akcí

23 Úno
od 23. 2. 2020 do 3. 3. 2020
Výjezd českého týmu na Slovensko